****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

Ekotraw sp. z o.o. informuje o planowych wyłączeniach wody w dniach:

Środa 04.05.2022 od godz 08:00 do 15:00 w miejscowości Dorohucza (od skrzyżowania w kierunku Chełma, prawa strona), Ewopole,
Czwartek 05.05.2022 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Trawniki,
Piątek 06.05.2022 od godz.08:00 do 15:00 w miejscowości Siostrzytów (Zaosiek).

Za utrudnienia przepraszamy

inf_001.jpg

31z.jpg

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2026 L Łysołaje – Pełczyn w m. Bonów - etap IV”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz określenia regulaminu tego handlu.
 10. Rozpatrzenie skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Siostrzytowie – podjęcie uchwały.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2021 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury
  w Trawnikach.
 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trawniki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 15. Informacje i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                      

                      

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Ekotraw Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach wody w dniach: 25-27.04.2022r spowodowanych trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwością wystąpienia nieprzewidzianych awarii, przedstawiony poniżej harmonogram może ulec zmianom, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej ekotraw.pl oraz na Facebooku.

HARMONOGRAM planowanych wyłączeń wody:
Poniedziałek 25.04.2022
od godz. 08:00 do godz. 12:00 w miejscowości Oleśniki,
od godz. 12:00 do godz. 15:00 w miejscowości Trawniki-Zatorze,
Wtorek 26.04.2022
od godz 10:00 do 15:00 w miejscowości Trawniki, Oleśniki,
Środa 27.04.2022
od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Biskupice, Struża, Struża Kolonia

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła (pieców) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła (piec) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację możesz złożyć:

W Urzędzie Gminy Trawniki osobiście lub listownie Pobierz Wniosek

albo

samodzielnie wypełniając deklarację na stronie internetowej
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:   https://ceeb.gov.pl/

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r.

 

 

123123321.jpg

 

 

 

Informacja na temat zmiany sposobu odbierania bezpłatnej telewizji naziemnej

w standardzie   DVB-T2/HEN/C

w tym:

1. Instrukcja podłączenia dekodera.

2. Konfiguracja telewizora.

3. Informacja o dofinansowaniu.

 

1920x810.png

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje,

że w dniu 16 kwietnia 2022 r. (Wielka Sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
(PSZOK) w Dorohuczy będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września ustanowiono Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Inicjatywa ta związaną jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii "od pola do stołu" oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

1-Spotkanie_-_ogłoszenie_31.03.2022-1.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30