****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

Obraz1.jpg

W dniu 11 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanego przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw. Spotkanie organizowała Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA realizująca na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. Spotkanie rozpoczął Wójt Pan Damian Daniel Baj, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił stanowisko Gminy Trawniki dotyczące przebiegu projektowanej linii kolejowej oraz omówił w skrócie przebieg dotychczasowych konsultacji.

 

elektrosmieci.jpg

 

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie przypomina, że

 • 19 maja br w miejscowościach: Biskupice, Bonów, Dorohucza, Siostrzytów, Struża Kol. Struża, Pełczyn
 • 20 maja br. w miejscowościach: Ewopole, Oleśniki, Trawniki kol., Trawniki

będą odbierane elektroodpady, czyli kompletny sprzęt elektroniczny lub elektryczny. Zepsute lub zużyte elektroodpady należy wystawiać tak jak odpady komunalne.

Przypominamy, że elektroodpady muszą być KOMPLETNE np. zużyta/zepsuta lodówka, pralka, odkurzacz lub inny elektroodpad muszą mieć kompresor, silnik, bęben itd. - inaczej nie jest to elektroodpad i Firma nie odbierze takiego odpadu.

ceeb_w_pigulce_ulotka_a5.jpg

170fee282e4c4b409b85fb911ba8915a-0001.jpg

170fee282e4c4b409b85fb911ba8915a-0002.jpg

eco_traw.jpg

Ekotraw sp. z o.o. informuje o wyłączeniu wody w dniu 12.05.2022 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Trawniki, Trawniki Kolonia. Spowodowane jest to, trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwością wystąpienia nieprzewidzianych awarii

Za utrudnienia przepraszamy

Termomodernizacja budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach została zakończona.

 

Pomimo znaczących trudności termomodernizacja GOK w Trawnikach została zrealizowana.

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Poniesione wydatki ogółem na wykonanie termomodernizacji  wyniosły 1.156.388,97 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 708.641,07 zł, natomiast pozostałe środki to wkład własny Gminy Trawniki.

 

Główny zakres zrealizowanych prac:

 • kompleksowe izolacja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian,
 • docieplenie dachów (9 dachów) wraz z położeniem nowych warstw pokryciowych i orynnowaniem,
 • kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna 5 szybowe)
 • remont kotłowni, wymiana kotła na 5 generacji na pellet wraz z oprzyrządowaniem
 • wykonanie schodów, podjazdu, balustrad, opasek,

Dziękuję wielu osobom zaangażowanym, w tym zwłaszcza:

Panu Piotrowi Wójcikowi - kierownikowi referatu rozwoju gospodarczego Urzędu, za dużą dbałość i pilnowanie na każdym etapie jakości wykonywanych prac oraz stały dozór od strony inwestora (Gminy);   

Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak - dyrektorowi GOK w Trawnikach, za pomoc oraz dużo starań i pracy wraz z Zespołem pracowników GOK-u przy działaniach wewnątrz budynku.

Obecnie przy budynku GOK przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie kostki wokół budynku, placu przed GOK oraz realizacji ogrodzenia. Będziemy czynić starania aby teren wokół GOK wraz ze swerkiem był naszą wizytówką.

  Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

front_GOK_po_modernizacji2.jpg

front_przed_modernizacją1.jpg


tył_GOK_po_modernizacji3.jpg

tył_GOK_przed_modernizacją4.jpg

od_skwerka_po_modernizacji5.jpg

od_skwerka_przed_modernizacją6.jpg

bok_od_drogi_po_modernizacji7.jpg

bok_od_drogi_przed_modernzacją8.jpg

kotłownia_GOK_po_modernizacji1.jpg

kotłownia_GOK_przed_modernizacją2.jpg

Ekotraw sp. z o.o. informuje o możliwych wyłączeniach wody w dniach 09-10.05.2022 spowodowanych trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwości wystąpienia nieprzewidzianych awarii, przedstawiony poniżej harmonogram może ulec zmianom, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej ww.ekotraw.pl oraz na Facebooku.

HARMONOGRAM możliwych wyłączeń wody:

Poniedziałek 09.05.2022 od godz. 08:00 do 15:00 w miejscowości Siostrzytów

Wtorek 10.05.2022 od godz. 08:00 do 15:00 w miejscowości Pełczyn, Dorohucza i Ewopole

Za utrudnienia przepraszamy

kon_kolej.jpg

inwes_.jpg

kon_fotograficzny.jpg

apraszamy wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi”.

Dla Zwycięzców – atrakcyjne nagrody, które przydadzą się podczas wiosenno-letniego wypoczynku na łonie natury – w pakiecie leżak i pojemna torba termoizolacyjna Swiss Peak XXL. Trzy nagrodzone fotografie wskaże jury LGD, czwartą – wyłonią internauci podczas głosowania na Facebooku.

Najważniejsze informacje:

⇒ W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

⇒ W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

⇒  Celem konkursu jest prezentacja aktywności (działanie, ruch, zabawa) w wybranym punkcie lub obiekcie wykonanym na zlecenie LGD w ramach projektu współpracy „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji”:

 • Punkt rekreacji w Ostrówku Kolonii przy strażnicy OSP (gm. Milejów)
 • Skatepark w Rybczewicach Drugich (gm. Rybczewice)
 • Skwer rekreacyjny w Trawnikach przy GOK (gm. Trawniki)
 • Punkt rekreacji w Jackowie (gm. Mełgiew)
 • Fontanna miejska w Piaskach (gm. Piaski)
 • Budka nietelefoniczna w Trawnikach – budynek GOK
 • Budka nietelefoniczna w Piaskach – wzgórze Kościelec

⇒ Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie i odesłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz zdjęciem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

⇒ Każdy z autorów może przesłać 1 fotografię.

⇒ Zdjęcie w formacie JPG, w pliku nie przekraczającym 2MB należy nadsyłać w formie załącznika do listu elektronicznego. Zdjęcie nie może zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.

⇒ W treści e-maila należy wpisać: konkurs fotograficzny.

⇒ Zdjęcia należy nadsyłać do 15.05.2022 r.

⇒ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.05.2022 r.

 

Prosimy zapoznać się z pełną treścią regulaminu – Regulamin Konkursu Fotograficznego_SPAWiR Zgłoszenie konkurs SPAWiR

UWAGA!!!!!

W związku z działaniem firm zewnętrznych namawiających Mieszkańców naszej gminy na zakup wraz z montażem  pomp ciepła i kotłów na pellet oraz przeprowadzenie „kontroli źródła ciepła”, Urząd Gminy Trawniki informuje, że nie zlecał żadnej firmie zewnętrznej ww. działań.

W związku z powyższym prosi się Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas obecności osób trzecich na terenie Państwa posesji.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30