****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Władze Gminy

mgr Dariusz Kołodziejczyk

tel.: (081) 58 56 747
 

Zadania Sekretarza
Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

·         opracowanie projektu zmian Regulaminu;

·         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

·         wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

·         koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu;

·         zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa;

·         organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

·         organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

·         nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

·         zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

·         prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

·         wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta;

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30