Informacja z wyborów Sołtysów w poszczególnych Sołectwach Gminy Trawniki

Informujemy o zakończeniu Zebrań Wiejskich we wszystkich miejscowościach Gminy Trawniki. Dziękujemy Mieszkańcom za liczny udział, zgłoszone uwagi oraz za dokonanie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Dziękujemy Państwu Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za wyrażenie zgody na kandydowanie, życzymy owocnej kadencji opartej na wsłuchiwaniu się
w potrzeby Mieszkańców i jednoczesnym rozumieniu realiów nas otaczających.

 

Sołectwo

Termin, w którym odbyło się Zebranie Wiejskie

Liczba Mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej

Sołtysi wybrani na kolejną kadencję

Biskupice

08.02.2019 r.

81 osób

Barbara Wójcik

Bonów

28.02.2019 r.

27 osób

Iwona Mucha

Dorohucza

11.02.2019 r.

72 osoby

Maria Iżewicz

Ewopole

19.02.2019 r.

12 osób

Agnieszka Staniak

Oleśniki

24.02.2019 r.

189 osób

Jolanta Mazurek

Pełczyn

25.02.2019 r.

41 osób

Jan Siudziak

Siostrzytów

22.02.2019 r.

69 osób

Tadeusz Gadaj

Struża Kolonia

26.02.2019 r

50 osób

Marianna Dębicka

Struża

20.02.2019 r.

48 osób

Anna Marzęda

Trawniki

18.02.2019 r.

32 osoby

Barbara Opałka

Trawniki Kolonia

18.02.2019 r.

39 osób

Bohdan Szumlak