****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

dnia 16 listopada 2021  roku /wtorek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trawniki odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Trawniki

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  miesięcznego Wójta Gminy Trawniki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 L Ewopole – Wólka Kańska”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości chodnika oraz zieleni przy chodniku w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Trawniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Trawniki od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządu i własności dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma, z podziałem na części i odcinki realizacyjne: część 1 odcinek nr 1:Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km, odcinek nr 2: Dorohucza (w. Dorohucza bez węzła) – Chełm (w. Chełm Zachód” bez węzła) długość ok. 21,67 km, część 2 odcinek nr 3: węzeł „Chełm Wschód”(bez węzła) – Dorohusk długość ok. 22,96 km”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 10. Informacja Wójta Gminy Trawniki  o oświadczeniach  majątkowych osób  zobowiązanych do ich składania za 2020 rok.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Trawniki o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Trawniki za rok szkolny 2020/2021.
 13. Informacje i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

        

Przewodniczący Rady

  Damian Kowalczyk

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30