****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Moje przedszkole w Gminie Trawniki
Herb element ozdobny

 

 

 

nazwa druku doc/docx/rtf pdf
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pobierz 
IL-1 informacja o lasach pobierz
ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o podmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz 
ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
pobierz 
DL-1 deklaracja na podatek leśny
pobierz 
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
pobierz 
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
pobierz 
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
pobierz
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości
pobierz
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
IR-1 informacja o gruntach
pobierz
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
pobierz
DR-1 deklaracja na podatek rolny
pobierz
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
pobierz
DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1
pobierz
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
pobierz
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ, decyzji o przejęciu gospodarstwa, umowy przekazania gospodarstwa pobierz
Wniosek o sprostowanie omyłki w AWZ
pobierz
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności na AWZ
pobierz
Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania od decyzji
pobierz
Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUIKZP
pobierz
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
pobierz
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
pobierz 
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej do 31.12.2011
pobierz
Wniosek o wypis ze studium
pobierz
Wniosek do zmianę przeznaczenia w MPZP
pobierz
Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  pobierz
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu  pobierz
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki.

wniosek

załącznik

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz
druk ceidg-1 pobierz
Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki

Wniosek,

załącznik1,

załącznik2

Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki

 wniosek

załącznik1

załącznik2

Wniosek w wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
pobierz
Wniosek o udzienenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pobierz
zgłoszenie do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (szamb) pobierz
oświadczenie o braku zaległości pobierz
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz
Formularz wpłaty za odpady kliknij
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną pobierz
Wniosek wraz z załącznikami rodzina 500 plus   pobierz

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30