****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12
Herb element ozdobny

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ RUCHU LOKALNEGO

W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

(m.in. przez teren Gminy Trawniki)

Urząd Gminy Trawniki informuje, że na stronie GDDKiA oddział Lublin zamieszczone zostały materiały dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 w tym wizualizacja oraz plany orientacyjne i sytuacyjne, które dość dokładnie wskazują przebieg planowanej trasy oraz rozwiązania technologiczne dojazdów do posesji oraz pól uprawnych.

Ponadto GDDKiA umieściła informację o możliwości zgłaszania uwag dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi) w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Link do informacji GDDKiA i materiałów oraz wzoru wniosku:

Informacja ze strony GDDKIA: Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Wniosek do odcinka 1 Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Plany orientacyjne i sytuacyjne: Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Jednocześnie wyjaśniamy, że konsultowane materiały dotyczące przebiegu trasy S12 zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej GDDKiA i nie były przekazywane do Urzędu Gminy Trawniki do publicznego wglądu.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją zawartą we wniosku udostępnionym na stronie GDDKiA wnioski można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki (co z Urzędem nie było uzgadniane). Zebrane w terminie do 25.01.2021 r. wnioski zostaną przekazane do GDDKiA w terminie do 29.01.2021 r.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30