****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12
Herb element ozdobny

W związku z pojawieniem się w mediach wizualizacji planowanej drogi ekspresowej S12 od miejscowości Piaski w kierunku Chełma oraz informacjami, że mieszkańcy mogą wnioskować o rozwiązania usprawniające obsługę ruchu lokalnego informujemy, że Urząd Gminy Trawniki nie otrzymał informacji czy są  prowadzone przez  Generalną  Dyrekcję Dróg Krajowych  i Autostrad konsultacje z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać planowana trasa S12, w tym z mieszkańcami Gminy Trawniki.

Urząd Gminy Trawniki kilkukrotnie udzielał odpowiedzi na pisma Firmy TPF Sp z o.o. z Warszawy – opracowującej koncepcję programową budowy drogi w zakresie:

  • potwierdzania, które drogi gminne kolidują lub znajdują się w sąsiedztwie planowanej drogi S12 (pisma z listopada 2019 i marca 2020 roku);
  • opinii w sprawie usytuowania ekranów akustycznych, gdzie wskazaliśmy konieczność postawienia ekranów w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Struża, Biskupice, Pełczyn i Dorohucza (pisma z listopada 2019 i grudnia 2019 roku)
  • uzgodnienia w sprawie przecinających się z S12 dróg gminnych oraz w sprawie dróg serwisowych. Podkreśliliśmy ponownie konieczność budowy ekranów akustycznych oraz wnieśliśmy o zaprojektowanie dróg serwisowych w całości ASFALTOWYCH, ponieważ wstępna koncepcja przewiduje wybudowanie części serwisówek z kruszywa. Wnieśliśmy również o budowę przystanków autobusowych. (pismo z listopada 2020 roku)

O wszystkich podejmowanych działaniach udzielana była szeroka informacja na kilku sesjach Rady Gminy Trawniki – archiwalne nagrania z sesji dostępne online na stronie BIP Urzędu.

            W dniu 3 marca 2020 roku Urząd Gminy Trawniki zwrócił się do GDDKiA Oddział w Lublinie o udostępnienie dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S12 na potrzeby poprawnego wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 3 kwietnia do Urzędu wpłynęło pismo z GDDKiA wraz z elektroniczną wersją, która jak poinformowano zawiera plan orientacyjny przebiegu S12. W piśmie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zastrzeżono również, że „przedmiotowe materiały zostają wydane wyłącznie w celu poprawnego opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE przy innych sprawach, a także udostępniane innym podmiotom niezwiązanym z procesem tworzenia przedmiotowego prawa miejscowego”.

Podsumowując, na obecną chwilę Urząd Gminy nie posiada wiedzy czy GDDKiA prowadzi konsultacje wprost z mieszkańcami gminy. Ponadto w imieniu i interesie Naszych Mieszkańców na zapytania w trakcie opracowywania koncepcji wskazywaliśmy najwyższe możliwe parametry w zakresie ekranów akustycznych, dróg gminnych, serwisówek, spraw przystanków itp.  Przebieg ekspresówki (poza początkową analizą kilku wariantów jej przebiegu) był ściśle ustalany przez współpracę firm projektowych na zlecenie GDDKiA i w tym zakresie (przebiegu) Gmina nie była pytana o szczegóły. Według założeń szczegółowe opracowania wykonawcze, dokumentacja i pozwolenia na budowę odcinka S12 mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku, co po tym terminie umożliwi rozpoczęcie realizacji samej budowy drogi.

Link do informacji, która pojawiła się w mediach

Pismo z Urzędu Gminy Trawniki do firmy TPF Sp z o.o.

Pismo GDDKiA w sprawie przekazania planów drogi wyłącznie dla potrzeb MPZP.

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30