****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Sołectwa

SOŁECTWO TRAWNIKI

Sołtys- Barbara Opałka


statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.

Powierzchnia Sołectwa Trawniki: 768,19ha.
Liczba ludności: 2835 osób,

 

Trawniki należą do najstarszych osiedli nad środkowym Wieprzem. Pierwsza historyczna informacja o nich pochodzi z 1437 r. w dniu 11 marca tego roku dokonany został podział dóbr należących do Hektora , Macieja, Pełki, Jana i Wawrzyńca- dziedziców wsi Wola na Mazowszu oraz wsi: Siostrzytów, Dorohucza, Czemierniki, Trawniki, Opatkowice na ziemi lubelskiej. Wówczas wieś Trawniki stała się własnością dwóch najmłodszych braci Wawrzyńca i Jana.
Nazwę wsi w XV w. pisano różnie: Trawnik (1437), Trawniky (1447 – 14960), Strawnyk (1451), Sztrawnyk (1468). Zdaniem Stanisława Rosponda- znanego językoznawcy- Trawniki, to nazwa toponimiczna oznaczająca miejsce w okolicy trawiastej, łąkowej.
W 1437 roku Trawniki były wsią dość rozwiniętą, czego dowodem jest wzmianka o sadzawce rybnej („piscina”) oraz o młynie. Stan zagospodarowania wskazuje więc, że zostały założone na początku XV w. ,a być może, że jeszcze w II połowie XIV w. Ze spisu dóbr diecezji krakowskiej „Liber beneficiorum ”tom II strona 551 Jana Długosza wiadomo o przynależności Trawnik do parafii Czemierniki („ Trawnyk, Villa sub parochia Czemyernyky”).
Parafia Czemierniki odnotowana jest w źródłach już w 1336 roku, przynależne do niej wsie znacznie później: Oleśniki- 1359, Siostrzytów - 1389, Idzikowice 1415, Opatkowice-1427, Dorohucza i Trawniki- 1437.
Przemysław Szafran w książce „Rozwój średniowiecznej sieci Parafialnej w Lubelskim” z 1958 r. wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL, opierając się na źródłach wskazuje, iż parafia Czemierniki istniała już przed 1325  rokiem i nosiła imię św. Wincentego oraz, że istniała do XVII w.
Legenda głosi, że bardzo dawno temu w Czemiernikach mieszkał człowiek bardzo łasy na bogactwo, który miał piękną córkę zakochaną w biednym ale szlachetnym młodzieńcu. Gdy rodzice dowiedzieli się o jej wybranku postanowili jak najszybciej zaślubić ją po swojej myśli z człowiekiem starym, ale bardzo bogatym. Gdy młodzi dowiedzieli się o zamiarach rodziców pod osłoną nocy udali się do kościoła, gdzie ujęty ich  miłością ksiądz udzielił im ślubu. Gdy dowiedziała się o tym fakcie matka dziewczyny rzuciła klątwę na kościół „A bodaj się za naszą krzywdę zapadł” i klątwa się ziściła. Kościół się zapadł, a miejsce zaklęsłości terenowej w okresie obfitych odpadów wypełnia się wodą, w której czasem można usłyszeć bicie dzwonów.
Wystawiony przez biskupa Oleśnickiego w 1444 r. kościół w Biskupicach zapoczątkował nową parafię, która powoli wchłonęła parafię Czemierniki.
W latach 1447-1482 wieś drogą dziedziczenia stała się własnością Pełki z Czemiernik, po nim dziedziczący syn Andrzej sprzedał wieś  w 1496 r. wraz z częścią Czemiernik i nową osadą Borów za 300 grzywien Jakubowi Jaszowskiemu z Mełgwi (Akt sprzedaży- 1496 r. (Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi ziemskie lubelskie, sygn. 11)).
W trzeciej dekadzie XVII w. wieś należała do Remigiana Więckowskiego. W roku 1676 wieś podzielona była już była między trzech właścicieli. Największą część posiadał stolnik chełmski Tomasz Borsza Drzewiecki i zamieszkiwało w niej 23 poddanych. Mniejsze części należały do Mikołaja Orchowskiego (15 poddanych) i Samuela Bielskiego, współwłaścicieli pobliskich Czemiernik (8 poddanych).  W latach osiemdziesiątych XVIII wieku właścicielem wsi był lelowski starosta Antoni Marchocki. Zadłużył się on u podpułkownika regimentu konnego buławy wielkiej koronnej Karola Karola Zawoyskiego i w następstwie przegranego procesu sądowego w lubelskim Trybunale Koronnym musiał oddac ją wierzycielowi w użytkowanie. Ten zaś miał czerpać z niej dochody aż do momentu gdy pożyczona suma mu się zwróci. Następnie Trawniki przeszły w ręce Józefa Bożydara Podhorodyńskiego, członka palestry lubelskiej Trybunału Koronnego. Od 1838 r. dziedzicem Trawnik jest Franciszek Salezy Podhorodeński. W 1850 r. dobra na mocy aktu kupna- sprzedaży przeszły do Ludwika i Józefiny Słomińskich. Przy końcu XIX w. Trawniki wraz z dworem i folwarkiem należą do Aleksandra Michalskiego. W 1922 r. część dóbr nadal pozostających w rękach Michalskich została poddana parcelacji.„Aleja kasztanowców ”
Trawniki

Znacznej dewastacji uległ ogród dworski w okresie ostatniej wojny, a w latach sześćdziesiątych dwór popadający w ruinę zostaje rozebrany. Stopniowo wyniszczeniu ulegają sędziwe drzewa, których pozostałości zachowały się do dzisiaj.


„ Kaplica grobowa Łodzia Michalskiego ”„ Park pozostałości ”

 „ Kordegarda ”

 

 Dom Sadowskich.„Cukrownia – hala fabryczna ”

 

W 1889 r. została wybudowana cukrownia, którą nabyli Jankowski i Wścieklica pochodzący z Łodzi. Na miejscu cukrowni rozpoczęto w 1932 r. budowę fabryki włókienniczej. W sierpniu 1939 r. była prawie gotowa, ale po wybuchu II Wojny Światowej jej właściciele wyjechali. 23 września wkroczyli do Trawnik Niemcy, którzy zajęli fabrykę, zdemontowali maszyny i wywieźli je.
Ze względu na lokalizację przy linii kolejowej Niemcy zorganizowali w Trawnikach w 1941 r. obóz dla jeńców sowieckich oraz zakładników polskich. Większość jeńców zmarłą lub została wymordowana, zaś część z nich zgodziła się na kolaborację i wówczas zorganizowano obóz szkoleniowy dla formacji pomocniczych SS . W marcu i w kwietniu 1942 r. Trawniki stały się stacja tranzystorową dla transportów żydowskich. 23 marca 1942 r. na terenie obozu zgromadzono blisko 2.500 Żydów z Piask, Biskupic, Trawnik, których następnie deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. Wówczas zorganizowano w Trawnikach żydowski obóz  pracy. W 1943 roku przeniesiono do Trawnik zakłady futrzarskie Schultza wraz z robotnikami żydowskimi z warszawskiego.
Obóz ten zlikwidowano 3 listopada 1943 r. w ramach operacji „Erntefest”. Tego dnia w Trawnikach zamordowano 6.000 do 10.000 Żydów i spalono ich ciała na terenie obozu.

 „ Dworzec kolejowy”

 „ Zespół dworcowy ”

 „ Most kolejowy - wiadukt ”

 „ Pomnik ofiar obozu hitlerowskiego ”

Powyższe zdjęcie przedstawia Obelisk ku czci pomordowanych z 1964 r. z dwiema tablicami, jedna informująca o „ internacjonalistycznym” charakterze obozu i druga upamiętniająca pomordowanych, ufundowana przez byłego więźnia  zbiegłego z bozu, Dawida Efratiego.

Miały też miejsce egzekucje więźniów lesie Dąbrowa. W lesie Borek znajdują się groby dzieci z Zamojszczyzny.

Pomnik Las Borek.

„… Uczcijmy pamięć chwilą milczenia.
Pochylmy głowy w wielkiej zadumie.
Oni z rąk oprawców ginęli,
A jak każdy żyć bardzo pragnęli.


                    Wacława Jank- Sidorowa „ Polsko Kochana”

 

Na terenie byłego zakładu włókienniczego powstały w 1959 r. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego jako filia zakładów siedleckich, która się usamodzielniła w 1962 r. i przyjęła nazwę „TRAWENA” tworzą w Trawnikach wraz z Betoniarnią z 1957 r i elewatorem zbożowym z 1956 r. rozbudowanym w 1970 r. ośrodek przemysłowy.
W 1946 r. założono w Trawnikach Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, zaopatrująca miejscową osadę.
Kościół pod wezwanie Chrystusa Króla wzniesiono w latach 1958- 1964 według projektu architekta Stanisława Marzyńskiego.


 

W akcji „Szkoły na 1000 lecie”  w 1966 roku oddano do użytku nowy piękny budynek szkoły, która przyjęła imię Marii Skłodowskiej- Curie.
Obecnie w  Trawnikach funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Curie- Skłodowskiej zawierający: oddział przedszkolny, nauczanie początkowe i klasy IV-VI,  Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej. Gimnazjum rozpoczęło swoja działalność 01 września 1999r. ze 130 uczniami z całej gminy. Przy gimnazjum działa Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”.

 


Gimnazjum Publiczne w Trawnikach.

 


Sala sportowa gimnazjum.Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach.

 

W Trawnikach jest także Zespół Szkół z internatem.

Oprócz uczniowskiego klubu Sportowego na terenie Trawnik działa także Ludowy Klub Sportowy Trawniki oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30