****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Sołectwa

SOŁECTWO DOROHUCZA

Sołtys-Maria Iżewicz

Statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.
Leży w Obniżeniu Dorohuckim przy międzynarodowej trasie Lublin- Chełm-
Dorohusk.

Powierzchnia Sołectwa Dorohucza : 1344,69 ha.
Liczba ludności: 747 osób,

 

    Do dzisiejszego dnia zastanawiamy się nad znaczeniem nazwy: Dorohucza. W ruskim języku doroha oznacza drogę natomiast huszcza, która także jest rusycyzmem oznacza gęstwe, co w tłumaczeniu na język polski brzmiałoby: gęstwa dróg. ludzie maja skłonności do upraszczania wyrazów co sprawiło że z Doroh - huszcza nazwa zmieniła się na Dorohucza. W tym zagęszczeniu dróg ( droga na Białkę, do Siedliszcza i Ewopola: stare trakty)u przeprawy przez Wieprz powstało osiedle, które nazwano Dorohhuszczą, póżniej  Dorohuczą a najstarsi mieszkańcy uprościli nazwę miejscowości do Dyrucy.

     Zamieszkanie człowieka w Dorohuczy i pobliskim jej terenie nie ogranicza się tylko do okresu historycznego , ponieważ mozna tu spotkać tez slady ludzi prehistorycznych. Obniżenie Dorohuckie stanowiło dogodne miejsce do zakładania  rozproszonych osad  w okresie neolitu i wczesnego średniowiecza.Co roku pługi wyrzucają na powierzchnię skorupy naczyń glinianych, lepionych bez pomocy  koła garncarskiego, z fragmentami ozdób, z których archeolodzy odczytują ich przynależność kulturową i epokę. Wyrzucają narzędzia z kamienia łupanego i gładzonego takie jak: krzemienne noże, groty strzał, skrobacze, siekierki, toporki i inne. Wiele takich odkrytych przedmiotów zebrał były miejscowy nauczyciel Stanisław Puch i przekazał do muzeów w Chełmie i Lublinie. 
     Z dawnych pańszczyźnianych czasów zachowała się we wsi karczma dworska. Niegdyś spełniała ona we wsi rolę sklepu, restauracji i świetlicy. W późniejszych czasach pożar strawił karczmę- pozostały ściany i osmolone belki. W odbudowanej przez dwór karczmie Żyd arendarz prowadził już tylko sklepik.
Dziedzic majątku Trawniki odkupił od Żydów  majątek i obsadził w nim swego zięcia hr. Komorowskiego.
Parafia Dorohucza istniała od połowy XVIII w. i na ten okres datowany jest  kościół pw. Św. Judy Tadeusza wybudowany przez Szczęsnego Siłę- Nowickiego późniejszego właściciela tych dóbr. Wcześniej wieś Dorohucza należała do parafii Biskupice lecz msze św. dla mieszkańców były odprawiane w miejscowym kościele. Stare dokumenty parafialne zostały zniszczone w obawie  przed Moskalami, aby miejscowy kościół nie został zabrany na cerkiew.
Po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy Dorohuczy wraz z ks. Kryckim- proboszczem parafii Biskupice, rozpoczęli starania o utworzenie samodzielnej parafii.
Starania te zostały pomyślnie zakończone , gdy pismem z dnia 18 X 1928 r. biskup Marian Fulman polecił ks. Wojciechowi Natkańskiemu zorganizowanie parafii Dorohucza. W dniu 25. 08. 1929 roku została erygowana parafia w Dorohuczy.
Dzisiaj w Dorohuczy można podziwiać: kościół , ruiny dworu, stary budynek szkoły ( kiedyś karczma) oraz młyn wodny z 1870 roku.


„ Kościół  parafialny pw. św. Judy Tadeusza ”
Dorohucza

 „Zespół dworsko - parkowy ”
Dorohucza

 

 

„Młyn ”

Dorohucza

            Wspomniany budynek karczmy w późniejszym czasie stanowił miejscowa szkołę podstawowa. W kolejnych latach został wybudowany nowy budynek szkoły. Do której uczęszczają dzieci nauczania podstawowego kl. I- VI. W 2006 roku szkole zostało nadane imię Jana Pawła II.

           
W miejscowości działa Ludowy Klub Sportowy Vir- Dorohucza, a także Ochotnicza Straż Pożarna.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30