****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

 

INFORMACJA O INWESTYCJI

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TRAWNIKACH”.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach” otrzymała dofinasowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Trawniki, poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynku Przedszkola.

Zakres prac: docieplenie stropu, docieplenie ścian nadziemia, docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka i budowa schodów, roboty pozostałe.

Wartość inwestycji: 933 522,41 PLN*
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 560 296,94 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ INWESTYCJI

PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRAWNIKACH”

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach” będzie realizowana przez gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynku GOK oraz zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE.

Zakres prac: docieplenie stropu styropapą, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej C.O, montaż nowego kotła 5 klasy na pellet o mocy 100 kW.

Wartość inwestycji: 1 320 901,09 PLN*
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 834 290,71 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30