****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

INFORMACJA O INWESTYCJI

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRAWNIKACH”.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach” otrzymała dofinasowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki, poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Trawnikach.

Zakres prac: docieplenie części stropodachów, docieplenie dachów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie części ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, roboty pozostałe.

Wartość inwestycji: 3 807 973, 91 PLN*

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 444 348,43 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

INFORMACJA O INWESTYCJI

 „WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI I”

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI II”

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI III”

 

Informujemy, że gmina Trawniki otrzymała środki na inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Działania będą realizowane przez gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektów jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza gminy Trawniki poprzez zakup i instalację kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Łączna wartość projektów: 10 930 864,39 PLN*

Łączny wkład do projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

5 946 446,35 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30