****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Trawniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków” mająca na zapewnienie mieszkańcom w m. Trawniki-Kolonia dostępu do korzystania z ulepszonego oczyszczania ścieków, dzięki budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 158,00 m oraz poprawy jakości życia mieszkańców 7 miejscowości poprzez budowę 75 przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa odcinka sieci kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI pn. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Trawniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Trawniki 4 marca 2021 r. zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Trawniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. jest związana z operacją typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom w m. Trawniki-Kolonia dostępu do korzystania z ulepszonego oczyszczania ścieków, dzięki budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 158,00 m oraz poprawy jakości życia mieszkańców 7 miejscowości poprzez budowę 75 przydomowych oczyszczalni ścieków

Przyznana kwota pomocy została przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany okres zakończenia robót budowlanych to październik 2021 r.

INFORMACJA O INWESTYCJI

PN. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TRAWNIKI ”

 

Informujemy, że Gmina Trawniki otrzymała środki na inwestycję obejmującą wykonanie modernizacji elementów systemu oświetlenia, m.in. zmiana oświetlenia rtęciowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED oraz rozbudowa oświetlenia poprzez dowieszenie nowych opraw LED, wdrożenie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi, wymiana istniejących konstrukcji nośnych, wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń, modernizacja szaf oświetleniowych..

Działania będą realizowane przez Gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Trawniki.

Wartość projektu: 1 681 169,62 PLN*

Wkład do projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:1 161 783,88 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30