****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Programy

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna,

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki,

Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty lokalne

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach”. 

Wniosek opiewa na 800.282,91 zł, dofinansowanie wynosi 560.198,03 zł (70%).

W dniu 14.07.2011 roku podpisano umowę pomiędzy  Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki która umożliwiła realizację powyższego  projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu świdnickiego, gminy Trawniki oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury.

Celem bezpośrednim jest zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach. Natomiast jeśli chodzi o cele szczegółowe to:

- poprawione zostaną niszczejące obiekty zabytkowe,

- zniwelowanie zostaną zagrożenia dla osób korzystających z obiektów zabytkowych,

- zabezpieczony zostanie obiekt zabytkowy przed wandalizmem, pożarem i warunkami atmosferycznymi,

- obiekt zostanie udostępniony zwiedzającym, zwłaszcza młodzieży szkolnej i osobom niepełnosprawnym,

- obiekt zostanie przystosowany na cele turystyczne,

- wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół obiektów zabytkowych,

- utworzone zostanie miejsce promocji walorów kulturowych Gminy Trawniki,

- stworzona zostanie stała wystawa informacyjna o historii okolic, opisującej najciekawsze okoliczne zabytki,

- promowane będą zabytki przy pomocy nowoczesnych technik elektronicznych (Internetu)


 

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia,

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska,

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne

 

Gmina Trawniki złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wniosek pn.

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki”. 

Wniosek opiewał na 843.685,86 zł, dofinansowanie wynosi 717.132,98 zł (85%).

Po pozytywnej ocenie wniosek decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego

został wybrany do dofinansowania.  W dniu 17.02.2010 roku podpisano umowę pomiędzy

Województwem Lubelskim, a Gminą Trawniki. Głównym celem projektu jest zapobieganie

degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze ekologicznym.

Osiągnięcie tego celu związane jest z zakupem nowoczesnego pojazdu ratowniczo gaśniczego

z napędem terenowym 4x4 z funkcją ratownictwa ekologicznego.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30