****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Inwestycje
Herb element ozdobny

Wykaz inwestycji realizowanych w 2020 roku, które będą kontynuowane w 2021 roku

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki w 2019 roku w kwocie – 15 990,00 zł brutto;

Wydatki w 2020 roku w kwocie – 0 zł brutto;

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych (pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Wydatki w 2020 roku – 17 667,00 zł brutto;

Inwestycja oczekuje na rozstrzygnięcie.

 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trawnikach

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 110 700,00 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 868 553,44 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 44 450,00 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 172 109,76 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu I w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 4070,01 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 55794,21 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu III w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 4069,99 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 55029,39 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2120L z droga krajową nr 12 w Pełczynie

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4400,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4200,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (realizacja w ramach funduszu sołeckiego)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105717L w Struży

Wydatki poniesione w 2020 roku – 3400,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach

Wydatki poniesione w 2020 roku – 2900,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2121L w Oleśnikach

Wydatki poniesione w 2020 roku – 6200,00 (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (realizacja w ramach funduszu sołeckiego)

 1. Przebudowa drogi nr D105361L w miejscowości Struża Kolonia

Wydatki poniesione w 2020 roku – 1800,00 (kosztorys inwestorski)

Planowane wydatki w 2021 roku – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi.

Realizacja – zależna od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego

 1. Przebudowa drogi nr 105810L na odcinku o długości 2034 L

Wydatki poniesione w 2020 roku – 36 500,00 zł  (dokumentacja)

Realizacja inwestycji uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – Fundusz Dróg Samorządowych.

 

Inwestycje na które poniesiono wydatki w 2020 roku, które nie będą kontynuowane w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu II w Gminie Trawnik (rezygnacja uczestników, rozwiązanie umowy).
 2. Budowa boisk sportowych przy ZPO im. Stefana Batorego w Biskupicach wraz z rozbudową monitoringu (brak uzyskania dofinansowania).
 3. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie wraz z rozbudową monitoringu (brak uzyskania dofinansowania).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30