****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii :

- ostatecznego aktu własności ziemi;

- umowy przekazania gospodarstwa rolnego na następców

- ostatecznej decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa .

(oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie Starosty Świdnickiego)

– przykładowy wniosek - link

Załączniki do wniosku:

- kopia postanowienia o nabyciu praw do spadku lub innych dokumentów (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spadkobierca poprzedniego właściciela).

Opłaty:

5 złotych – opłata skarbowa naliczona od każdej poświadczonej strony.

Wnioskodawca poinformowany zostanie o wysokości należnej opłaty skarbowej po stwierdzeniu ilości poświadczanych stron dokumentu.

Dowóduiszczenia opłaty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trawniki podczas odbioru dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9.

Miejsce odbioru dokumentów:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Ustawowy czas realizacji – do 30 dni (przeciętnie - do 7 dni)

Organodwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel. 81-5857037.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30