****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny lub z urzędu. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli.


Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek – link

2. Operat techniczny podziału nieruchomości, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Mapę z projektem podziału - po 1 egz. dla każdej ze stron.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, Tel 81-5857037.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30