****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego budynku następuje na wniosek zainteresowanych stron lub z urzędu.


Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku. - link

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – do wglądu.

3. Załącznik graficzny z zaznaczonym na działce usytuowaniem budynku.

Opłaty:

Brak opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel 81-5857037.

Uwagi:

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów prowadzona jest w systemie teleinformatycznym EMUiA. W celu odszukania lokalizacji ustalonych numerów porządkowych budynków można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod adresem http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30