****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Nieruchomości

Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości

Podziału nieruchomości można dokonać jeśli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości może wystąpić jej właściciel, a w przypadku współwłasności - wszyscy współwłaściciele.Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek – Pobierz

2. Kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

3. Wypis z rejestru gruntów.

4. Kopia mapy ewidencyjnej.

5. Wstępny projekt podziału nieruchomości – po 1 egz. dla każdej ze stron i 1 egz. dla organu.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się opinię w formie postanowienia w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Trawniki w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel 81-5857037.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30