****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Meldunki

Tytuły: Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

Data utworzenia: 2019-12-02

Opis:

Wymagane wnioski :

Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

 

 

Wymagane załączniki:

Tytuł prawny do lokalu,

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

 

Dokumenty do wglądu:

Oryginał tytułu prawnego do lokalu.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Numer rachunku bankowego:
Urząd Gminy Trawniki
21-044 Trawniki 605
31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: brak

 

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy:

 

2 miesiące.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wójta Wójta Gminy Trawniki przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

W przypadku, gdy strona nie może bezpośrednio brać udziału w postępowaniu może wyznaczyć pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnieni z opłaty skarbowej z tego tytułu są małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

W przypadku rozwodu, separacji, podziału majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków, pozbawienia praw rodzicielskich, ustanowienia rodziny zastępczej (dotyczy małoletnich) należy załączyć wyroki lub postanowienia sądowe, a w przypadku eksmisji z lokalu należy załączyć wyrok o eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika sądowego lub protokół przejęcia lokalu przez administratora.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.).

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30