****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej. - Link

2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:

17 złotych - za wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Trawniki

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, pokój nr 9, I piętro

Miejsce odbioru dokumentów :

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 13, I piętro


Termin i sposób załatwienia sprawy :

ustawowy czas realizacji – 30 dni (przeciętnie 3 dni)


Tryb odwoławczy :

brak.


Jednostka odpowiedzialna :

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 13, Tel 81-5857037.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

wniosek o wydanie zaswiadczenia z Ewidencji Dzialalnosci Gospodarcz 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30