****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Działalność gospodarcza

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o wpis doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – druk CEIDG-1 – www.ceidg.gov.pl

2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.

Opłaty:

Zwolnione na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Gminy Trawniki, pokój nr 13, I piętro


Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wniosek o wpis do CEIDG po jego podpisaniu przez wnioskodawcę w obecności pracownika Urzędu Gminy wprowadza się do systemu w dniu jego złożenia lub w dniu następnym.


Tryb odwoławczy:

brak.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 13, Tel 81-5857037.

Uwagi:

Wnioski można wypełniać przez internet korzystając z strony www.ceidg.gov.pl. Po anonimowym wypełnieniu wniosku zostanie wygenerowany kod. Kod należy spisać i udać się do urzędu gminy na terenie całego kraju w celu potwierdzenia wniosku (jego podpisania). Osoba zainteresowana ma na to 7 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisów do CEIDG oraz druk CEIDG-1 można uzyskać na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl.


Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30