****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Obraz1.jpg

 

W dniu 11 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanego przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw. Spotkanie organizowała Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA realizująca na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. Spotkanie rozpoczął Wójt Pan Damian Daniel Baj, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił stanowisko Gminy Trawniki dotyczące przebiegu projektowanej linii kolejowej oraz omówił w skrócie przebieg dotychczasowych konsultacji.

Po zakończeniu części wstępnej przedstawiciele firmy realizującej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla planowanej inwestycji przedstawili przebieg czterech wyłonionych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowej (z 7 dotychczasowych). Dwa przedstawione warianty tras wychodzą ze stacji kolejowej w Trawnikach przez tzw. „Zatorze” oraz przez centrum Oleśnik i stwarzają bardzo duże zagrożenie likwidacji części domów w tych miejscowościach oraz spowodowały by rozdzielenie Oleśnik na dwie części. Przebieg dwóch kolejnych wariantów rozpoczyna się w Trawnikach Kolonii (w pobliżu przejazdu kolejowego na „Akacjówcę’), a następnie biegną głównie przez pola i nie zagrażają likwidacją wielu domów naszych mieszkańców. Gmina Trawniki zdecydowanie popiera warianty omijające Trawniki i centrum Oleśnik, zaznaczając jednak, że konieczne jest „przesunięcie”  ich w stronę Gminy Fajsławice (pismo takie zostało skierowane do firmy Egis Poland w dniu 14 kwietnia 2022 roku).

Prosimy mieszkańców o wyrażanie opinii na temat proponowanego przebiegu linii kolejowej na terenie naszej gminy. Ankieta jest dostępna na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Trawniki. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej oraz papierowej. Wersja papierowa musi być wysłana nie później jak 3 czerwca 2022 roku, dlatego jechali chcą państwo to uczynić poprzez Urząd Gminy Trawniki prosimy aby dostarczyć ją nie później jak do 2 czerwca 2022 roku.

Link do ankiety:

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-54-trawniki-krasnystaw-i-nr-56-wolka-orlowska-zamosc-tomaszow-lubelski-belzec

Jeśli ktoś chce poznać dokładny przebieg linii jest on także dostępny na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego:

https://experience.arcgis.com/experience/e85006591c0d419c812574e4208e5983/

Podczas spotkania przedstawiciele inwestora Centralnego Portu Komunikacyjnego określili wstępne terminy przebiegu prac projektowych oraz realizacji inwestycji. Już na przełomie października i listopada 2022 roku powinien być wybrany jeden wariant, który będzie dalej procedowany. W czwartym kwartale 2024 roku planowana jest decyzja lokalizacyjna, zaś na lata 2025 – 2028 realizacja prac inwestycyjnych.

 

Obraz2.jpg  Obraz3.jpg

 

Obraz4.jpgObraz5.jpg

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30