Z  dniem 7 listopada 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1000 i 1393) w związku z powyższym w dniu 5 listopada 2021 od godz. 12.00 składanie wniosków o dowód osobisty jak również odbiór dowodu osobistego z przyczyn technicznych będzie niemożliwy.