Z przyjemnością informuję, że pozyskaliśmy dofinansowanie na kontynuację przebudowy drogi gminnej w Siostrzytowie (droga gminna  nr 105810L)

Dofinansowania pozyskane zostało z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i wynosi 70 % kosztorysowej wartości zadania. Szacowany koszt przebudowy kolejnych 1300 metrów (od nowego asfaltu do drogi na Bonów) wynosi 1 182 305,00 zł. Planowane dofinansowanie wynosi 827 613,00 zł, przy środkach własnych gminy 354 692 zł.

Planowany zakres prac ponownie obejmuje poszerzenie drogi, położenie warstwy wiążącej wraz z siatką wzmacniającą, dwóch warstw asfaltu, wykonanie pobocza, zjazdów na działki z kruszywa, trzech progów zwalniających z kostki betonowej, oznakowania itp.

Obecnie naszym zadaniem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy, w przypadku jego wyłonienia planujemy zrealizować to zadanie do około połowy 2022 roku.

Na ostatni etap przebudowy tej drogi (około 570 metrów) właśnie złożyliśmy wniosek do kolejnej edycji RFDS. Mam nadzieję, że jako kontynuacja przebudowy całej drogi (od mostu w Siostrzytowie do połączenia z drogą krajową przy wiadukcie w Biskupicach) będziemy mieli ogromne szanse by pozyskać kolejne środki!

W imieniu Gminy Trawniki raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję Panu Wojewodzie Lubelskiemu Lechowi Sprawce za możliwość realizacji tej inwestycji drogowej,  której bez środków zewnętrznych nie moglibyśmy samodzielnie wykonać.

  Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

_11.jpg

 

2.jpg