Starosta Świdnicki zawiadamia o możliwości bezpłatnego usuwania pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych.