Więcej informacji i harmonogram dostępne jest pod adresem https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=110&p1=szczegoly&p2=1349246