Z ogromną przyjemnością informuję, że przy Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siostrzytowie zostaną wybudowane boiska wielofunkcyjne. 11 maja br. podpisałem w imieniu Gminy Trawniki umowę w tej sprawie.

Koszt realizacji boiska w Biskupicach wyniesie 535 960,20 zł plus ewentualne prace dodatkowe.

Koszt realizacji boiska w Siostrzytowie wyniesie 674 079,36 zł plus ewentualne prace dodatkowe.

W wyniku postępowania przetargowego Wykonawcą została Firma AK Sport z Okuniewa.

Zgodnie z umową oba boiska mają zostać zrealizowane do października 2022 roku.

Boiska w Biskupicach i w Siostrzytowie będą się składały z:

  • boiska o nawierzchni z trawy naturalnej –800 m²
  • poliuretanowego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki – 420 m²
  • bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej - 402,11m²
  • skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej
  • piłkochwytów, monitoringu wizyjnego, dojść chodnikowych, stojaków na rowery itp.
  • dodatkowo w Siostrzytowie powstanie ogrodzenie [panelowe o długości 327 mb.

Dziękuję za wsparcie w tej sprawie Radzie Gminy Trawniki, która jednogłośnie przyjęła w uchwale budżetowej na 2022 rok te zadania do realizacji.

Od początku obecnej kadencji jednym z wielu wyznaczonych celów było  pozyskanie środków i realizacja wielofunkcyjnych boisk przy szkołach w Biskupicach i w Siostrzytowie, mających służyć nie tylko dzieciom i młodzieży ale i osobom dorosłym. Podobne boisko wielofunkcyjne powstało w Trawnikach w 2019 roku dzięki współpracy Gminy ze stowarzyszeniem OSP Trawniki. Również w 2020 udało się zwiększyć dostępność do tego typu aktywności poprzez poprawę boiska przyszkolnego w Dorohuczy czy też modernizację boiska sportowego w Oleśnikach (wspólnie z LKS Oleśnia).

Wnioski o pozyskanie środków na budowę boisk w Biskupicach i Siostrzytowie składane były w  latach 2019, 2020 oraz 2021 - jednak bez efektu. Obecnie uda się osiągnąć wyznaczony cel w znacznej mierze dzięki środkom z funduszu przeciwdziałania COVID, które zostaną wykorzystane w ramach profilaktyki COVID ale także zwalczania następstw, czyli krótko mówiąc do wzmacniania lub odbudowy kondycji fizycznej.

            Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

 

1.jpg

2.jpg
 
Plan boiska Biskupice
 
 
3._plan_boiska_Biskupice.jpg
 
Teren przyszłego boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach
 
4.jpg
 
 
Plan boiska w Siostrzytowie
 
5._plan_boiska_w_Siostrzytowie.jpg
 
Teren przyszłego boiska wielofunkcyjnego w Siostrzytowie
 
 
6._Teren_przyszłego_boiska_wielofunkcyjnego_w_Siostrzytowie1.jpg