****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

Wójt Gminy Trawniki informuje, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków na bezpłatne usuwanie płyt azbestowo – cementowych. W 2022 roku przeznaczymy na ten cel kwotę około 40.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prac demontażu azbestowych płyt z dachów,
  • odbiór odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych zmagazynowanych już na posesjach po rozbiórkach dachów w latach poprzednich,
  • transport tych płyt jako odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Po wyborze wykonawcy na obecny rok planujemy, że prace te będą wykonywane w okresie od ok. kwietnia do października 2022 roku.

W pierwszej kolejności zabrane zostaną odpady azbestowe, na które już zostały złożone wnioski w poprzednim okresie.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków na usuwanie odpadów azbestowych zlokalizowanych lub zalegających na posesji. Te nowe zgłoszenia, w miarę możliwości finansowych, również będziemy się starali realizować. Wniosek można pobrać ze strony:

 https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&p1=szczegoly&p2=463670

Równolegle z działaniami Gminy Trawniki ogłoszono w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. VI  nabór do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, jest podobny nabór na bezpłatne usuwanie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych prowadzony przez Urząd Marszałkowski – informacje o rozpoczęciu naboru dostępne są pod adresem:

https://azbest.lubelskie.pl/aktualnosc/aktualnosci/98374-nabor-vi

Dodatkowe informacje w sprawie usuwania azbestu można uzyskać u pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Trawniki pokój nr 13 tel. (81) 5857293. Zapraszamy do składania wniosków.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30