Bez tytułu.png

 

 

Szanowni Państwo, informujemy że zakończyliśmy realizację projektu pnWsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.”  oraz Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kotłów na biomasę.” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.  

W ramach tego samego projektu zainstalowane zostało 88 kotłów na pellet


     Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Trawniki poprzez wykonanie kotłów na pellet, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach Mieszkańców.

     W ramach projektu zaplanowano i wykonano 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych. Łączna ilość instalacji wynosi 459.

     Celem realizacji tej inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Trawniki. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych wyniesie w przybliżeniu: 2,8 MW. Szacujemy, że kolektory słoneczne wygenerują oszczędność energii, która odpowiada rocznemu zużyciu ok. 8.004,83 m3 gazu, szacowany spadek emisji CO2 dla kotłów na biomasę wyniesie około 1439,7 ton. Przewidywany spadek emisji CO 2 ogółem – 1439,7 ton/rok.

     Równorzędnie ważną sprawą są długofalowe oszczędności finansowe dla uczestniczących w projektach Mieszkańców, poprzez ograniczenie rachunków za prąd lub opał.

Wykonawcą robót były firmy:

Solartime Sp. z o.o. ,
ul. Załęska 106B,
35-322 Rzeszów

Semper Power Sp. z o.o.
Ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn 


Sanito Sp. z o. o.
ul. Puławska 476,
02-884 Warszawa

 

 

1.jpg2222.jpg2.jpg11.jpg