****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

 zdjecie.jpg

 

I. DROGI GMINNE

Urząd Gminy Trawniki

Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Wykonawca:
EKOTRAW Sp. z o.o.
Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.
tel. 81 58 59 029  –  w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 700 – 1500

tel. 601 096 117   –  całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych w godzinach 600 – 2200

Odśnieżanie dróg gminnych będzie odbywać się sukcesywnie, w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi główne przejazdowe, a następnie wewnętrzne.

 

II. DROGI POWIATOWE

Starostwo Powiatowe w Świdniku, Wydział Infrastruktury Drogowej

siedziba WID: Al. Lotników Polskich 1, 20-040 Świdnik

tel. 81 468 70 66   – zgłoszenia w godz. 700 do 1500:

tel. 533 011 000    – całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania zjawisk

Wykonawca:
PUHP „MAX” Świst Maksym
Trawniki Kolonia 200, 21-044 Trawniki.

         Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

2119 L

Biskupice - Trawniki

Biskupice, Kolonia Trawniki, Trawniki (Betoniarska)

2120 L

Pełczyn- Trawniki- Kolonia Dobryniów

Pełczyn, Trawniki Kolonia, Trawniki, Oleśniki (granica z Gminą Łopiennik Górny w Kol. Dobryniów)

2026 L

Łysołaje - Pełczyn

Pełczyn (od skrzyżowania z DK 12), Siostrzytów, Bonów (granica z Gmina Milejów)

1812 L

Trawniki - Ewopole

Ewopole ( od skrzyżowania z DW 838 (do granicy z Gminą Rejowiec Fabryczny)

2028 L

Ostrówek – Białka- Dorohucza

Dorohucza (od skrzyżowania z DK 12 do granicy z Gminą Milejów)

1813 L

Oleśniki – Wólka Kańska

Oleśniki w kierunku Wólki Kańskiej (przez most na rzece Wieprz)

2121 L

Fajsławice – Oleśniki

Oleśniki odcinek od kapliczki w kierunku Woli Idzikowskiej (do granicy z Gminą Fajsławice)

2118 L

Biskupice – Fajsławice

Biskupice od skrzyżowania z DK 12 przez centrum (ul. Wiejska) w kierunku Boniewa

III. DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin

 

Obwód Drogowy w Krzczonowie

Obwód Drogowy w Krzczonowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

tel. 661 300 053  – dyżur dyspozytorski podczas występowania zjawisk

      Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

DW 829

Łucka - Łęczna - Biskupice

Struża Kolonia (od skrzyżowania z DK12 w kierunku Milejowa ), Bonów (do granicy z Gminą Milejów)

DW 838

Głębokie - Dorohucza - Trawniki – Fajsławice

Dorohucza (do granicy z Gminą Siedliszcze), Trawniki (do granicy z Gminą Fajsławice)

 

 

IV. DROGI KRAJOWE

GDDKiA w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20- 057 Lublin

 

Obwód Drogowy w Piaskach

tel. 81 582 11 35  – Obwód Drogowy w Piaskach:

tel. 81 532 85 82  – całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID)

Wykaz dróg krajowych na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

DK 12

Odcinek Piaski - Chełm

Struża, Struża Kolonia, Biskupice, Pełczyn Dorohucza

Szanowni Państwo

Przypominamy również, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników leży po stronie właścicieli posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30