Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Aktualności

Informujemy, że od 29 września br. (od czwartku) rozpocznie się sukcesywne wypłacanie dodatków węglowych.

 

Wypłacane będą dodatki, które zostały rozpatrzone pozytywnie i co do których nie ma wątpliwości że należą się zgodnie z przepisami prawa. Dodatki będą wypłacane zgodnie z kolejnością wpływania wniosków. Ze względu na znaczną ilość wypłat, proces wypłaty może być rozłożony na kilka terminów.

 

Dodatek węglowy (w kwocie 3000 zł na zamieszkały adres) będzie wypłacany:

 • na konto Wnioskodawcy (gdy konto zostało wskazane we wniosku)
 • gdy konto nie zostało podane we wniosku - dodatek będzie wypłacany w Banku Spółdzielczym w Trawnikach. Wypłata będzie przygotowana na nazwisko osoby składającej wniosek o dodatek węglowy.

 

Ponownie przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami zostanie wypłacony wyłącznie jeden dodatek węglowy na jeden zamieszkały adres (nieważne jest ile gospodarstw mieszka pod tym jednym adresem).

 

W przypadku gdy wniosek na tym samym adresie złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe to dodatek zostanie wypłacany tylko temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania, czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie).

 

Ponadto, zgodnie ze zmianą przepisów nie można uwzględniać zmian zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację dotyczącą źródła grzewczego na przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB, że pali drewnem, to dodatek węglowy także nie zostanie wypłacony.

 

INFORMACJA – DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OPALANE PELETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

UWAGA – TA INFORMACJA NIE DOTYCZY DODATKÓW WĘGLOWYCH

W dniu 20 września wchodzi w życie ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw która reguluje zasady wypłaty dodatków na pelet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

Dodatek dla  gospodarstwa  domowego wyniesie:

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł peletowy;

1000 zł –  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zasady przyznawania:

 1. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem)

 2. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK  I  TYLKO  TEMU WNIOSKODAWCY,  KTÓRY ZŁOŻYŁ  WNIOSEK  JAKO  PIERWSZY!!!  PÓŹNIEJSZE  WNIOSKI  ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE  BĘDĄ  ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie. (przy przyjmowaniu wniosków Gmina ma obowiązek uwzględniać czas wpływu wniosku)

 3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepłaczyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.

 4. Dodatek (na pellet, drewno, gaz, olej) - o ile nie ma konieczności przedłużenia postępowania - wypłaca się w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

 5. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek na pellet, drewno, gaz czy olej.
  W pierwszym rzędzie Gmina musi zweryfikować
  czy źródło grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i CZY DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA GRZEWCZEGO SĄ ZGODNE ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM.

  Podczas weryfikacji mogą być także brane pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może także zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy  w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

 

Wniosek o dodatek NA PELET, DREWNO, GAZ LPG, OLEJ GRZEWCZY - Klauzula Rodo

POBIERZ

 

INFORMACJA – DODATEK WĘGLOWY
UWAGA BARDZO WAŻNE ZMIANY!!!

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmieniono ustawę z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym.


Zmiany są bardzo ważne i całkowicie zmieniają zasady ustalania i wypłaty DODATKU WĘGLOWEGO:

 

 

 1. Zmiany dotyczą WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓWW TYM TAKŻE TYCH, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI WNIOSKI NA DODATEK WĘGLOWY!!! (zgodnie z art. 52 ww. ustawy zmieniającej)

 2. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem) !!!

 3. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji ani informacji pisemnej w tej sprawie. (przy przyjmowaniu wniosków Gmina miała obowiązek notować czas wpływu wniosku)

 4. GMINA NIE MOŻE UWZGLĘDNIAĆ ZMIAN zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację na  przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB drewno, to dodatek węglowy nie może zostać wypłacony!!!

 5. Wydłużony został czas na wypłatę dodatku węglowego z 30 dni do dwóch miesięcy!!! W momencie przygotowywania tej informacji Gmina nie otrzymała jeszcze środków na wypłaty dodatków węglowych. W przypadku gdy otrzymamy środki, wypłata nastąpi niezwłocznie tym Wnioskodawcom, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie.

 6. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek węglowy. W szczególności może brać pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z  dodatku osłonowego, mieszkaniowego, danych zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 
 
123123123123123213.jpg
 
 
 
 
Festiwal Landart’u i Sztuki Ludowej Etno Młyn
 
II edycja Festiwalu Sztuki Landart'u i Kultury Ludowej odbędzie się w dniu 24 września na terenie dawnego młyna we wsi Dorohucza (gmina Trawniki, powiat Lubelski).
Główną atrakcją wydarzenia jest „wystawa w przestrzeni”, którą tworzyć będą instalacje Landart. Poza nimi spotkamy się również z pracami lokalnych artystów oraz wyrobami które zaprezentują Koła Gospodyń Wiejskich.

Proponujemy też warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wianki, wycinanki i plecenie wikliny. Zwieńczeniem naszego wydarzenia będą koncerty lokalnej kapeli ludowej i muzyki etno.
Istnieje możliwość nocowania na miejscu od piątku do niedzieli. Można przyjechać z przyczepą, namiotem czy kamperem. Będzie gitara i ognisko.
Oficjalne otwarcie festiwalu, wernisaż oraz wspólne spacery z twórcami tłumaczone będą na PJM.
PROGRAM
Sobota 24.09.
13.00 – 13.15 Oficjalne otwarcie festiwalu z udziałem zaproszonych artystów, partnerów i mecenasów oraz przybyłych gości
13.15 – 14.00 Wernisaż sztuki ziemi połączony ze wspólnym spacerem po instalacjach artystycznych
13.15 – 18.00 Wystawa prac regionalnych twórców ludowych oraz rzemieślników
14.00 – 18.00 Panel dyskusyjny we młynie dotyczący tożsamości miejsca połączony z sesją design thinking jam
14.00 – 17.00 Warsztaty tematyczne
14.00 – 15.30 Warsztat zaplatania wianków*
14.30 – 16.00 Warsztaty zaplatania wikliny* **
16.00 – 17.00 Warsztat „Wycinanki”*
17.00 – 18.00 Występ regionalnej kapeli ludowej połączony z potańcówką
19.00 – 19.30 Performance muzyczno-wizualny inspirowany dźwiękami natury oraz atmosferą młyna
19.30 Zakończenie wydarzenia

Program może ulec zmianie
*obowiązują zapisy na warsztaty
**warsztat płatny 30 zł
Zapisy na warsztaty pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Panel dyskusyjny odbędzie się w formie warsztatów z identyfikacji wizualnej, tworzenia logo i budowania tożsamości firmy. 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę fb Fundacji :https://www.facebook.com/fundacjakrajobrazy
oraz link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/596769885277832
 
2222222222332323232.jpg
 
 

W dniu 15 września br. Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj podpisał umowę z P. Stanisławem Krzaczkiem - właścicielem Firmy ZPH "Krzaczek" na wykonanie kotłów na pellet dla naszych Mieszkańców.

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie 96 kotłów najwyższej 5 klasy za kwotę 2.174.688 zł  w ramach projektu „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I" oraz „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III".

Projekt  współfinansowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków zainteresowanych Mieszkańców oraz środków budżetu Gminy.

Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej kolejni mieszkańcy będą mogli zmodernizować swoje kotłownie za około 20% rynkowej ceny takiej modernizacji. Wartość montowanego kotła wraz z osprzętem wynosi ok. 25 tys. zł. Udział finansowy Mieszkańca wyniesie 7,5 tys. zł. Po skorzystaniu  z programu rządowego „Czyste powietrze” oraz po odliczeniach w rozliczeniu PIT faktyczny koszt dla Mieszkańca może wynieść poniżej 5 tysięcy złotych (20% rynkowej ceny).

Dodatkowo, w takiej gminie „węglowej” jak Gmina Trawniki, poza tym, że nastąpi unowocześnienie kolejnych 96 domów za niewielką część ceny rynkowej, zawsze chodzi także o wartość ekologiczną takiej inwestycji.

 

306627180_2264333030389301_4741378265336594421_n.jpg 306502005_2264333027055968_8432603382729360596_n.jpg

 

 

306484946_2264332993722638_7364525340080658681_n.jpg

 

306561137_2264332970389307_9086345999657197805_n.jpg

kotły_na_pelet.jpg

 

UWAGA -  MIESZKAŃCY GMINY TRAWNIKI

WSTĘPNE INFORMACJE - DODATEK WĘGLOWY

16 sierpnia br. podpisano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków na dodatki węglowe, umożliwiające od 17sierpnia Gminom drukowanie i następnie przyjmowanie wniosków.

KTO  MOŻE  SKŁADAĆ  WNIOSEK  O  DODATEK  WĘGLOWY:

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy opalane węglem. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenie do tego rejestru większość mieszkańców złożyła już do Urzędu Gminy Trawniki w terminie ustawowym do 30.06.2022 roku. Mieszkańcy, którzy jednak jeszcze nie złożyli takiej deklaracji (do CEEB) powinni złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy Trawniki przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy (druki dostępne w Urzędzie).

GDZIE  MOŻNA POBRAĆ  DRUKI  WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Papierowe druki wniosków o dodatek węglowy dostępne będą w:

- Urzędzie Gminy Trawniki,

- Szkołach Gminy Trawniki w godz. 8-12 (Biskupice, Dorohucza, Oleśniki, Siostrzytów),

- OPS w Trawnikach,  GOK w Trawnikach, bibliotece w Biskupicach,

- u Sołtysów.

Wzór wniosku można także pobrać ze stron internetowych oraz na stronie Urzędu Gminy Trawniki w zakładce „Pobierz - Wniosek dodatek węglowy”.

GDZIE  NALEŻY SKŁADAĆ  WNIOSKI:

Na obecną chwilę uruchamiamy 2 punkty przyjmowania wniosków:

URZĄD GMINY TRAWNIKI - w godz. pracy Urzędu

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRAWNIKACH w godz. 8.00 – 16.00

Wnioski można także składać internetowo na adres skrzynki UG Trawniki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka, wniosek opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W następnym okresie, w zależności od potrzeb, wydłużymy godziny przyjmowania wniosków oraz uruchomimy dyżury w poszczególnych Sołectwach (remizy, świetlice).

Wtedy zawiadomimy Państwa odrębnie o innych miejscach i terminach przyjmowania wniosków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA KOLEJKI I PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH  PROSIMY NA SPOKOJNIE WYPEŁNIĆ WNIOSKI W DOMACH - ZWŁASZCZA UWAŻNIE DOTYCZĄCE NUMERU KONTA CZY NR PESEL WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW.

Informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W związku z planowanym usunięciem awarii na sieci wodociągowej

w miejscowości Dorohucza wystąpią przerwy w dostawie wody

dnia 17.08.2022 w godz. 08:00 do 14:00

doc06933420220809073351.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30