Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku - link