Ogłoszenia
Wójt Gminy Trawniki ogłasza otwarty konkurs
na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.- link
 
Lista ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, proponowanych przez Komisję konkursową do realizacji w 2020 roku - link
 

Kalendarz imprez na 2020 roku

Przewidywany termin

Nazwa

Organizator/Miejsce

luty -marzec.2020r. (termin uzależniony od eliminacji powiatowych).

Eliminacje gminne XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu „Przebudzeni do życia”

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

25.02.2020 r.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Trawnikach
(OSP Oleśniki)

- Gmina Trawniki

Miejsce:

Budynek Remizy OSP
w Oleśnikach

Marzec

Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

29.03.2020 r.

Kiermasz Wielkanocny połączony z warsztatami tworzenia pisanek techniką drapankową oraz wielkanocnymi warsztatami artystycznymi

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

23.04.2020 r.

XIX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

31.05.2020 r.

Festyn Rodzinny

Organizator:

- Gmina Trawniki,

- Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Miejsce:

Plac przy GOK w Trawnikach

Czerwiec 2020 r.

III Turniej Tańca „Co w Trawie Tańczy”

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

05.07.2020 r.

Zawody OSP

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Trawnikach

- Gmina Trawniki

Miejsce:

Plac przy Remizie OSP w Trawnikach

26.07.2020 r.

Między Wieprzem a Giełczwią…- Festiwal Dwóch Dolin XVII „Trawnicka Zaciera”

Organizator:

- Gmina Trawniki,

- Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Miejsce:

Plac przy GOK w Trawnikach

26.07.2020 r.

X Nadwieprzański Festiwal Piosenki i Przyśpiewki

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Lipiec sierpień
2020 r.

Lato z GOK-iem – cykl zajęć i spotkań w okresie wakacji

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Lipiec sierpień
2020 r.

Wakacje z biblioteką i książką” – cykl zajęć w bibliotekach w okresie wakacji.

 

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Miejsce:

Biblioteka Publiczna
w Trawnikach, Biskupicach
i Oleśnikach.

Wrzesień 2020 r.

Narodowe Czytanie”

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

06.09.2020 r.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
w Trawnikach

- Gmina Trawniki

Miejsce:

Boisko sportowe
w Biskupicach

09.11.2020 r.

Gminny Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

11.11.2020 r.

Gminne Obchody Dnia Niepodległości

Organizatorzy:

- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Trawnikach

- Gmina Trawniki

 

21.11.2020 r.

XXIII Jesienne Spotkania Teatralne

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Grudzień 2020 r.

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

06.12.2020 r.

Festiwal Bożonarodzeniowych Inspiracji

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

Cały rok

Słowem Malowane” – cykl spotkań literackich dla seniorów ( raz w miesiącu)

Gminny Ośrodek Kultury
w Trawnikach

 

Ważniejsze uroczystości , konkursy, zawody sportowe
organizowane w Szkołach w 2020 roku

 

29.05.2020 r.

Festiwal Piosenki w Języku Angielskim

ZPO w Trawnikach

 

 

Październik

Jesienny Turniej Tenisa Stołowego – kat. Open

Listopad

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trawniki

Listopad

Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trawniki

 

 

 

Luty

Miesiąc Języka Ojczystego –konkurs czytelniczy

ZPO w Biskupicach

27.03.2020 r.

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Marzec

Pasowanie na czytelnika

Marzec

Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Marzec

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Marzec

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Kwiecień

Misterium Męki Pańskiej

Kwiecień

Konkurs Fotograficzny „Biskupice w Obiektywie”

Kwiecień

Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna” Wielkanoc

Maj

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Aha!Deutsch”

Maj

Szkolny Dzień Matematyki

Maj

Międzygminny Konkurs Matematyczny „Kangurek 2020”

Maj

Gminne Zawody Lekkoatletyczne

Maj

Gminny Konkurs „Mały Humanista”

Czerwiec

Dzień Dziecka

Czerwiec

Szkolny Konkurs Piosenki Turystycznej

Wrzesień

Szkolne Biegi Uliczne

Wrzesień

Gminne Biegi Uliczne

Październik

Świetlicowy Turniej Warcabowy

Październik

Konkursy Czytelnicze w ramach Tygodnia z Książką

Grudzień

Turniej Mikołajkowy w Tenisa Stołowego

Cały rok

Stop hejtowi- konkurs plastyczny

 

 

 

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Szkoła Podstawowa
w Oleśnikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Luty

"Moneta marzeń"

Luty

Konkurs plastyczny "Kim będę jak dorosnę?"

Luty

Konkurs plastyczny "Jaki jestem? - ilustrowanie swojej pozytywnej cechy

Luty/marzec

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Marzec

Dzień Wiosny

Marzec

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny

Marzec

"Dzień Matematyki" - szkolny konkurs matematyczny

Marzec

XXI Międzydiecezjalny konkurs "Czy znasz Pismo Święte"

Marzec

Konkurs plastyczny dla kl. I-III "Tato nie jedź tak szybko"

Marzec

Konkurs plastyczny "Moje uzdolnienia"

Marzec

"Jak wygląda mój dzień

Kwiecień

Święto Ziemi

Kwiecień

Konkurs ortograficzny dla klasy III

Kwiecień

"Zielono nam w głowie" wiosenny konkurs plastyczny

Maj

Festiwal Pieśni Ludowej

Maj

Konstytucja 3 Maja

Maj

Festyn rodzinny

Maj

Gminny konkurs przyrodniczy " Ziemia - nasz dom" dla kl. VIII

Maj

II Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Maj/czerwiec

Szkolny konkurs czytelniczy dla kl.V-VIII

Czerwiec

Gminne Biegi Przełajowe

Czerwiec

Szkolny konkurs plastyczny z języka niemieckiego

Czerwiec

"Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" - szkolny konkurs z języka niemieckiego

Wrzesień

Narodowe Czytanie

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

Pasowanie na przedszkolaka

Listopad

"Pluszowy miś - konkurs Plastyczny

Listopad

VII Ogólnopolski Konkurs Liturgiczny

Listopad

Święto Szkoły

Listopad

Święto Niepodległości

Listopad

Andrzejki

Grudzień

Jasełka

 

 

 

 

Luty

Dzień Babci i Dziadka – święto lokalne

Szkoła Podstawowa
w Dorohuczy we współpracy ze świetlica i parafią Dorohuczy

Kwiecień

Rocznica śmierci Jana Pawła II – wieczornica

Maj

Rocznica Konstytucji -3 maja święto lokalne

Maj

Majówka z Janem Pawłem II -

Maj

Święto Rodziny – lokalne

Październik

Święto Edukacji Narodowej – święto lokalne

Październik

Zlot ekologiczny

Listopad

Święto Odzyskania Niepodległości

Listopad

Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej

Grudzień

Spotkanie opłatkowe – lokalne spotkanie

 

 

 

Styczeń

Przegląd Kolęd i Pastorałek ( gminny)

Szkoła Podstawowa
w Siostrzytowie

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Zabawa karnawałowa

Luty

Dzień Języka Polskiego

Marzec

Pierwszy Dzień Wiosny

Marzec

Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce( gminny)

Marzec

Dzień Matematyczny

Kwiecień

2 kwietnia- Dzień integracji z autyzmem

Kwiecień

Misterium Paschalne ( gminne)

Maj

Gminny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy

Maj

Maj- Święto Książki

Maj

Dzień Matki – w klasach

Czerwiec

Festyn Rodzinny

Wrzesień

Dzień Chłopaka

Październik

Ślubowanie klasy pierwszej

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Listopad

Zawody w unihokeja ( gminne)

Listopad

Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych ( gminny)

Listopad

Andrzejki

Grudzień

Mikołajki – w klasach

Grudzień

Jasełka

 

 

 

 

   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dojazdu do placówek oświatowych zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki poprzez podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi na długości 417 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki.

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki.

Gmina Trawniki 10 października 2019 r. zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki jest związana z operacją typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi i uczynienie go komfortowym oraz zagospodarowanie wód powierzchniowych w sposób nieutrudniający korzystania z drogi. Przebudowa drogi dodatkowo wzmocni jej konstrukcję.

Przyznana kwota pomocy została przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany okres zakończenia robót budowlanych to listopad 2020 r.

 

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…