Ogłoszenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - link

Link do artykułów dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego - link

 

 

 

Wójt Gminy Trawniki ogłasza otwarty konkurs
na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.- link
 
Lista ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, proponowanych przez Komisję konkursową do realizacji w 2020 roku - link
 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…