Odpady komunalne

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

11,27

20,13

31,5

38,3

 67

31,71 

43,4

45,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodam inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

100

100

100

100

88,4

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

84,91

70,24

54,5

40,2

20,05

42,65 

30

6,37

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30