Przebudowa drogi gminnej nr 105740L

   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dojazdu do placówek oświatowych zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki poprzez podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi na długości 417 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi gminnej nr 105740L w miejscowości Trawniki.

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki.

Gmina Trawniki 10 października 2019 r. zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki jest związana z operacją typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi i uczynienie go komfortowym oraz zagospodarowanie wód powierzchniowych w sposób nieutrudniający korzystania z drogi. Przebudowa drogi dodatkowo wzmocni jej konstrukcję.

Przyznana kwota pomocy została przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany okres zakończenia robót budowlanych to listopad 2020 r.

 

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…